Siirry sisältöön

Häckningsfrid genom rovdjursfångst

Det uppskattas att främmande arter utgör den näst största orsaken till minskad biologisk mångfald i världen. Minken, som hör hemma i Nordamerika, och mårdhunden, som införts från Sydostasien, började breda ut sig i Finland under förra århundradet och utgör numera en fara för den ursprungliga naturen i vårt land, i synnerhet de fågelarter som häckar i närheten av vattendrag.

Fångst av invasiva främmande rovdjur är konkret naturvårdsarbete på lokal nivå. Främmande rovdjur utgör ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden men innebär en bra chans för den ivriga jägaren. På denna webbplats hittar du information om fångst av mink och mårdhund samt om deras levnadsvanor och negativa inverkan på vår natur.

Fångst på värdefulla fågelvatten

Läs om olika metoder för fångst av mink.

Vad kan var och en av oss göra?

 • Mata inte främmande rovdjur; låt inte fiskrens ligga kvar ute och undvik att ha en öppen kompost.
 • Tillåt fångst av främmande rovdjur på dina marker.
 • Informera andra om vikten av att bekämpa främmande rovdjur. Fångst av mårdhund och mink är naturvård.
 • För avlägsnande av främmande rovdjur krävs inget jaktkort. Bekanta dig med fångstmetoderna innan du inleder fångsten.
 • Skaffa minksax. Den är ett enkelt fångstredskap för alla.

Vad kan jägaren göra?

 • Bedriv aktiv fångst av främmande rovdjur.
 • Håll fällor och saxar gillrade; med fällor och saxar som är slutna kan inga främmande rovdjur avlägsnas.
 • Mata inte främmande rovdjur; passa klövdjur i ett slaktskjul, använd inte en öppen grop för slaktavfall.
 • Skaffa en ställande hund för fångst ovan mark av främmande rovdjur eller låt en hund du vanligen använder för jakt på älg, hare eller fågel jaga även främmande rovdjur.
 • Skapa ett område för eliminering av främmande rovdjur. Arbeta långsiktigt. Fortsätt med aktiv fångst även när bytesantalet minskar.
 • Samarbeta med andra aktörer inom ditt område (föreningar, projekt, redan existerande elimineringsområden).
 • Informera andra om vikten av att bekämpa främmande rovdjur.