Siirry sisältöön

Metoder för fångst av mårdhund

Det effektivaste sättet att eliminera mårdhundar är med en ställande hund eller en grythund. Jakten med fälla och åtel är också populära.

En terrier och en mårdhund betraktar varandra i snöig skog.
Hundar används vid mårdhundsjakt i gryt och i terrängen. Bild: Mikko Toivola

Förutom att det är viktigt att välja en fungerande fångstmetod, är det också viktigt att välja ut de områden som är mest lämpliga och som fångsten bör koncentreras till. Det är definitivt bäst att rikta fångstsatsningarna beträffande främmande rovdjur mot sjöfåglarnas häckningsområden. I idealfallet finns under häckningsperioden inga främmande rovdjur på området överhuvudtaget. Varje främmande rovdjur som avlägsnats från området innebär en större chans för fåglarna att lyckas med sin häckning, så fångsten lönar sig alltid.

I synnerhet sådan fångst av främmande arter som genomförs under vårvintern och våren (mars–april) är effektiv stamkontroll, eftersom den riktar sig mot den del av djurpopulationen som förökar sig. Gamla djur är försiktiga under våren, så passiv fångst räcker då inte till. Men varje främmande rovdjur som fångas under året minskar predationstrycket. Därför är det nödvändigt att fånga djur året om. Mårdhundsstammarnas täthet är otrolig i synnerhet i södra Finland.