Siirry sisältöön

Avlivning och hantering av bytet

Alla djur, även individer av invasiva främmande arter, omfattas vid avlivning av de krav som ställs enligt djurskyddslagstiftningen. Ett djur ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt. Den som avlivar djuret ska ha tillräcklig kunskap om avlivning av djurarten ifråga och besitta de färdigheter som behövs för att genomföra avlivningen.

I mårdhundens fall är det enda rekommenderade avlivningssättet att skjuta. Det är till exempel förbjudet att dränka ett djur. Om man själv inte har den kompetens som behövs för att avliva djuret, så behöver man hjälp av den kompetens jägarna i området har. Det är bra om jägarna funderar över lämpliga samarbetsformer med invånarna i området, för samarbete är nödvändigt i kampen mot främmande arter.

Puupintaiselle pöydälle on asetettu revolveri, patruunoita ja korvatulpat.
En revolver med liten kaliber är ett lämpligt vapen för avlivning av en mårdhund som gått i en fälla. Beakta kulans studsrisk vid avlivningen.

Innan man avfyrar avlivningsskottet bör man koppla hunden till exempel till ett träd och försäkra sig om att skottlinjen är säker. Kulornas studsrisk bör beaktas.

Hur skinnet kan utnyttjas

I synnerhet en mårdhund som fångats under senhösten eller våren har ofta tjock päls. Om man vill kan man flå djuret, ta till vara skinnet och tillverka en jakttrofé eller använda skinnet på annat sätt. Råd för behandling av skinnet finns på Riistainfo (riistainfo.fi).

Undanröjning av kroppen

Mårdhunden är en allätare som gärna utnyttjar as som näring. Därför är mårdhunden ofta en bärare av trikiner. Mårdhundens kropp bör helst undanröjas genom nedgrävning i marken. Kroppen bör grävas ned så djupt att andra mårdhundar eller andra asätare inte kommer åt den.

Åtellåda

Bytet kan utnyttjas som lockbete i separata åtellådor i kanufällorna.