Siirry sisältöön

Avlivning och hantering av bytet

Alla djur, även individer av invasiva främmande arter, omfattas av de krav som ställs enligt djurskyddslagstiftningen. Ett djur ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt. Den som avlivar djuret ska ha tillräckliga kunskaper om avlivning av djurarten ifråga och vara kapabel att genomföra avlivningen. En person som avlivar en mink ska sålunda ha ett lämpligt och tillräckligt effektivt vapen samt tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna avliva minken smärtfritt. Vid användning av sax som dödar djuret omedelbart dör minken direkt när saxen slår igen.

Fällor som fångar bytet levande lönar det sig att använda endast om man äger ett för avlivningen lämpligt och tillräckligt effektivt vapen, såsom ett salongsgevär, samt om man har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna avliva minken smärtfritt. Avlivningen görs med ett skott i minkens hjärna.

Hur skinnet kan utnyttjas

En mink som fångats under senhösten eller våren har ofta en tjock päls. Om man vill kan man flå djuret, ta till vara skinnet och tillverka en jakttrofé eller använda skinnet på annat sätt. Råd för behandling av skinnet finns på Viltinfo (riistainfo.fi).

Minkens skinn kan utnyttjas som lockbete genom att de fällor som ännu inte fångat minkar gnids in med skinnet. Skinnet kan också skäras i mindre bitar som sedan kan användas som lockbeten i fällorna.

Undanröjning av kroppen

Minkens kropp bör helst undanröjas genom nedgrävning i marken. Kroppen bör grävas ned så djupt att kråkfåglar eller andra asätare inte kommer åt den.