Siirry sisältöön

Fällor som fångar bytet levande

Fällor som fångar bytet levande fångar, precis som fällornas namn antyder, minken levande. Dessa fällor ska kontrolleras en gång per dygn och minkar som gått i fällorna ska avlivas separat. Fällor som fångar bytet levande lönar det sig att använda endast om man äger ett för avlivningen lämpligt och tillräckligt effektivt vapen, såsom ett salongsgevär, samt om man har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna avliva minken smärtfritt. Avlivningen görs med ett skott i minkens hjärna. Man ska absolut inte försöka avliva en mink om man inte vet hur man ska bete sig för att göra det.

Läs om placering av fångstredskap och om grundprinciperna för montering av fångstredskap för fångst av mink.

Vid fångst av mink kan man använda självtillverkade fällor som fångar bytet levande. En fälla som fångar bytet levande ska vara sådan att ett fångat djur ryms i den stående och liggande i naturlig ställning utan att skada sig självt. Vippfällor är en form av självtillverkade fällor som fångar bytet levande och de används allmänt vid fångst av mink.