Siirry sisältöön

Om främmande rovdjur

Främmande arter utgör, efter försvinnandet av livsmiljöer, det näst största hotet mot den biologiska mångfalden. Främmande arter kan konkurrera om samma livsutrymmen och samma näring som de endemiska arterna och därigenom försämra dessas situation radikalt. I Finland är man speciellt orolig över sjöfåglarna, vilka jagas av minken och mårdhunden. Minken och mårdhunden klassas som invasiva främmande arter. Problemet kan begränsas genom effektiv fångst av dessa främmande rovdjursarter.

Denna webbplats samlar information om hur minken och mårdhunden kan elimineras ur den finska naturen. Spektret av främmande arter är dock brett. För information om andra främmande arter och bekämpningen av dem, se exempelvis webbplatsen vieraslajit.fi.

Ett stort antal sjöfåglar på en sjö. Dimman ligger över sjön och i bakgrunden syns solnedgången.
Genom fångst av främmande rovdjur bevaras sjöfågelstammarna och den biologiska mångfalden.