Siirry sisältöön

Det samnordiska mårdhundsprojektet

Stoppa mårdhunden!

Mårdhunden förekommer i rikliga mängder i Finland men i Skandinavien och Lappland är den sällsynt. Mårdhundens utbredning till Sverige har kunnat förhindras i norra Finland tack vare aktiva jägares insatser.

Målet med det samnordiska mårdhundsprojektet, vilket koordineras av Finlands viltcentral, är enkelt: att förhindra mårdhundens utbredning till Sverige och Norge. Mårdhunden har intagit Finland i höjd med Bottenviken och den har delvis brett ut sig även i Lappland. Arten spred sig under 2010-talet ända till Tornedalen, men tack vare gemensamma ansträngningar med Sverige lyckades man stoppa dess framfart. Man eftersträvar numera att hålla den lappländska mårdhundsstammen möjligast liten. Arbetet kräver ständig vaksamhet, så att Sverige kan hållas fritt från mårdhundar.

Det samnordiska mårdhundsprojektet är ett samprojekt mellan Sverige, Finland och Norge. Frontlinjen i kampen mot mårdhunden går från Bottenvikens innersta del upp längs Kemi älv. Dessutom omfattar projektet även Kvarken, med tyngdpunkt på Korsholms skärgård. I havsområdet avlägsnar man inom projektet mårdhundar i Kvarkens skärgård samt på gränsen mellan Fastlands-Finland och Ålands skärgård.

Effektiv fångst och användning av judas-mårdhundar

Effektiv fångst och fångst med fällor är de viktigaste metoderna i hela Lappland när det gäller att hindra mårdhundens spridning. I Tornedalen och området vid Kemi älv följer man med situationen med hjälp av viltkameror. Utöver detta använder man sig av så kallade judas-mårdhundar. Ett GPS-halsband fästs på en mårdhundshane. Utgående ifrån det rörelsemönster som sändaren detekterar kan man avgöra när djuret som bär sändaren har hittat en fortplantningspartner som kommit till området. Partnern fångas och då börjar mårdhunden som bär sändaren leta efter en ny partner. Denna metod är effektiv för uppletande av mårdhundsindivider på områden där populationerna är små. Samma metod används även i Korsholms skärgård.

Som en del av det nordiska mårdhundsprojektet har föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (saaristoluonto.fi) försett mårdhundar med GPS-sändare längs gränsen mot Åland. Med hjälp av de sändarförsedda mårdhundarna har man effektiverat fångsten och fått värdefull information om mårdhundarnas beteende i skärgårdsförhållanden.

Om du ser en mårdhund i Lappland, kontakta Juha Mäkimartti (tfn 050 301 1676).

Läs mer om projektet på webbplatsen riista.fi.