Siirry sisältöön

Stugägarna med i jakten på främmande rovdjur

Med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet inleder Jägarförbundet det cirka två år långa projektet Stugägarna med i jakten på främmande rovdjur, med syftet att få stugägarna med i jakten på små rovdjur antingen själva eller genom att be jägarna i området om hjälp. Minken och mårdhunden som klassificerats som skadliga främmande rovdjur hotar den biologiska mångfalden i Finland.

Målet med projektet är att få stugägarna att förstå de främmande rovdjurens skadliga konsekvenser för det ursprungliga inhemska fågelbeståndet och att inse deras egna viktiga roll i att hålla beståndet av främmande rovdjur under kontroll och i synnerhet i att förbättra sjöfågelbestånden. För att minska antalet små rovdjur är det viktigt att ha förståelse och kunskap om situationen.

Mink- och mårdhundsjakten förutsätter inte jägarexamen

År 2019 ändrades jaktlagstiftningen och lagen och förordningen om invasiva främmande arter reglerades så att det inte längre krävs avlagd jägarexamen eller betald jaktvårdsavgift för att jaga mink och mårdhund. För jakten krävs dock markägarens eller jakträttshavarens tillstånd och jakten ska ske på ett etiskt sätt. I och med den uppdaterade lagstiftningen kan man också ta hjälp av stugägarna vid mink- och mårdhundsjakten. Inom ramen för projektet förbereder man elektroniskt och tryckt utbildnings- och rådgivningsmaterial. Syftet är å andra sidan att få stugägarna att också be de lokala jaktföreningarna om hjälp, särskilt i jakten på mårdhund. Mårdhundsfällor fångar mårdhunden levande.

I projektet bildar man regionala och lokala nätverk för att hitta hjälp för att placera ut fällor och ordna jakten. Med projektet skapar man också förutsättningar för lokala jaktföreningar och för jägarna i området att erbjuda stugägarna hjälp med mink- och mårdhundsjakten.

Ansvariga personer i distrikten (metsastajaliitto.fi)