Siirry sisältöön

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten vieraspeto.fi. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga elektroniska tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Utlåtandet har upprättats 5.1.2021. Vi uppdaterar utlåtandet enligt behov.

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av oss själva. Som hjälp vid utvärderingen har vi använt en utomstående granskares utlåtande beträffande tillgängligheten till webbplatsen riista.fi.

Vid brister i tillgängligheten kan du ge respons genom att skicka e-post till adressen tiedote@riista.fi.

 

Tillgänglighetsstatus för den elektroniska tjänsten

Den elektroniska tjänsten uppfyller tillgänglighetskriterierna till största del.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Användare av tjänsten kan fortfarande stöta på vissa problem med tillgängligheten till webbplatsen. Om du upptäcker problem med tillgängligheten till vår webbplats, ge då gärna respons till oss.

 

Tillgänglighetstillsyn

Om du upptäcker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge då gärna i första hand respons till den instans som är ansvarig för webbplatsens underhåll, det vill säga Finlands viltcentral. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns noggranna instruktioner för hur du gör en anmälan och hur ärendet handläggs.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonväxel: 0295 016 000