Siirry sisältöön

Petopyynnillä pesimärauhaa

Maailmanlaajuisesti vieraslajien on arvioitu olevan toiseksi suurin luonnon monimuotoisuuden hupenemisen syy. Viime vuosisadalla Suomeen levinneet vieraspedot, Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva minkki sekä Kaakkois-Aasiasta tuotu supikoira vaarantavat alkuperäisluontoamme, etenkin vesistöjen läheisyydessä pesivää linnustoa.

Haitallisten vieraspetojen pyytäminen on paikallista, konkreettista luonnonhoitotyötä. Vieraspedot ovat vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle, mutta hyvä mahdollisuus innokkaalle metsästäjälle. Tältä sivustolta löydät tietoa minkin ja supikoiran pyynnistä sekä niiden elintavoista ja haitallisuudesta.

Pyyntiä arvokkailla lintuvesillä

Lue minkin pyytämisestä heti tappavilla raudoilla.

Mitä jokainen voi tehdä?

 • Älä ruoki vieraspetoja: siivoa pois kalanperkeet ja vältä avokompostia.
 • Salli vieraspetojen pyynti maillasi.
 • Kerro vieraspetojen torjunnan tärkeydestä. Supikoiran ja minkin pyynti on luonnonsuojelua.
 • Vieraspetojen poistaminen ei vaadi metsästyskorttia. Tutustu pyyntitapoihin ennen pyyntiä.
 • Hanki minkkirautoja. Niitä on jokaisen helppo pitää.

Mitä metsästäjä voi tehdä?

 • Pyydä aktiivisesti vieraspetoja.
 • Pidä loukkuja ja rautoja vireessä; suljettuina ne eivät poista vieraspetoja.
 • Älä ruoki vieraspetoja: suolista sorkkaeläimet lahtivajalla, älä pidä avointa teurasjätekuoppaa.
 • Hanki koira vieraspetojen pintapyyntiin tai salli hirvi-, jänis- tai lintukoirasi hakea myös vieraspetoja.
 • Perusta vieraspetojen poistoalue ja ole pitkäjänteinen. Jatka tehopyyntiä, vaikka saaliit vähenevät.
 • Tee yhteistyötä alueesi muiden toimijoiden (seurat, hankkeet, olemassa olevat poistoalueet) kanssa.