Siirry sisältöön

Pintapyynti

Saaristossa monella alueella tehokkain pyyntimuoto on menetelmä, jossa minkkejä poistetaan koiraa ja lehtipuhallinta apuna käyttäen. Pyyntimuodossa pieni metsästäjäjoukko kulkee veneellä luodolta toiselle antaen koiran etsiä luodoilla majailevat minkit. Kun koira paikantaa kiven alla lymyilevän otuksen, ryhtyy yksi metsästäjistä häätämään sitä lehtipuhaltimella kolostaan muiden ryhmittyessä ympärille ampujiksi. Puhaltamalla ilmaa kivenkoloihin minkki saadaan ryntäämään ulos piilostaan ampujien ulottuville.

Kivikkoinen ranta, jossa kaksi metsästäjää ja kaksi koiraa. Toinen henkilöistä pitää asetta kädessään ja toisen selässä on lehtipuhallin.
Lehtipuhallin ja osaavat koirat ovat minkin pintapyynnissä oleellisessa asemassa.

Pyyntimuodossa voidaan periaatteessa käyttää apuna mitä koirarotua tahansa. Minkkien poiston kannalta tärkeät saaret ovat usein pienehköjä, eikä koiran työskentely etäällä isännästä ole erityisen tärkeää toisin kuin koiran rutiininomainen työskentely. Kokenut minkinpyyntikoira tietää, mitä saarista ollaan etsimässä, jolloin pyynti on tehokasta.

Laajoissa kivikoissa koiran on osattava merkitä minkki tarkasti, jotta puhallin osataan kohdistaa oikeaan kohteeseen. Minkkien poistotyössä koira testataan tilanteissa, jossa eläin pakenee ensimmäisestä piilostaan ja ui läheisiin saariin. Tehokkaimmat koirat osaavat paikallistaa minkin uimasuunnan ja uivat perässä löytäen minkin seuraavasta saaresta.

Minkin pintapyynnin onnistumiseen vaikuttaa ympäristö. Pintapyynti lehtipuhaltimella on tehokasta Saaristomerellä, muttei välttämättä Merenkurkussa: laajat kivikot tarjoavat minkille piilopaikkoja, joihin lehtipuhaltimenkaan teho ei riitä.

Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa pintapyynnissä alueilla, joilla esiintyy saukkoja. Viimeisimpien havaintojen mukaan saukkojen määrä on lisääntynyt ainakin saaristoalueilla. Ennen ampumatilanteeseen hakeutumista on pyrittävä varmistumaan piilossa olevasta eläimestä. Lisäksi ampumatilanteessa tulee aina ennen laukausta varmistua, että kolosta esiin ryntäävä eläin on minkki.

Muiden eläinten lisääntymisrauha huomioitava pyynnissä

Metsästäjän tulee toimia vastuullisesti ja hyödyntää vapaana kulkevia metsästyskoiria minkin pyynnissä pääsääntöisesti lisääntymisajan ulkopuolella (1.8.–30.4.). Vapaana kulkevan metsästyskoiran hyödyntäminen lisääntymisaikaan vaatii aina nimenomaan kohdelajin metsästykseen koulutetun koiran ja erityistä tapauskohtaista harkintaa, jotta häiriötä tai vahinkoa muille lajeille ei aiheudu. Koira voidaan ohjata tuoreelle jäljelle esimerkiksi näköhavainnolla tai muualla tiedolla lähellä piilottelevasta minkistä.

Minkin pintapyynnissä ei käytännössä synny tai syntyy äärimmäisen harvoin tilannetta, jossa metsästys olisi työtavaltaan ajavalla koiralla toteutettavaa metsästystä. Metsästyslain 51 § säännökset eivät täten aseta estettä minkään koirarodun hyödyntämiseen minkin metsästyksessä. Pyytäjä saattaa kuitenkin rikkoa metsästys- tai luonnonsuojelulain säädöksiä, jos koira päästetään varomattomasti irti lisääntymisaikana, jolloin se häiritsee tai tappaa muuta lajistoa.