Siirry sisältöön

Pintapyynti pysäyttävällä koiralla

Supikoiran pyynti pysäyttävillä koirilla on parhaimmillaan erittäin tehokasta. Pysäyttävällä koiralla pyydettäessä kierrellään hämärissä koiran kanssa supikoirien suosimia paikkoja, kuten kaislikkorantoja ja peltojen reunoja. Koira voidaan ohjata tuoreelle jäljelle esimerkiksi näköhavainnolla tai tuoreella riistakamerahavainnolla. Koiran löytäessä supikoiran jäljen se etsii pedon ja pitää sen haukkumalla aloillaan, kunnes pyytäjä ehtii paikalle lopettamaan eläimen. Supikoira saattaa paeta, mutta pysähtyy usein koiran painostuksessa seisontahaukkuun.

Katso videolta, miten järjestää supikoiran tehokas pintapyynti:

Pyynnistä ja valonkäytöstä on kohteliasta kertoa lähiasukkaille väärinkäsitysten välttämiseksi. Vaikkapa postilaatikkoon tai oman auton tuulilasiin voi jättää yhteystietonsa ja pyyntitoiminnasta kertovan lapun. Valmiin pohjan voi tulostaa itselleen tästä:

Pyyntitoiminnasta ilmoittaminen, tulostettava pohja (PDF)

Muiden eläinten lisääntymisrauha huomioitava pyynnissä

Metsästäjän tulee toimia pintapyynnissä vastuullisesti. Erityistä varovaisuutta tarvitaan, jos hyödynnetään vapaana kulkevia metsästyskoiria supikoiran ja minkin pyynnissä lisääntymisaikana (1.5.–1.8.). Vapaana kulkevan metsästyskoiran (ei kuitenkaan ajava koira) hyödyntäminen lisääntymisaikaan vaatii aina nimenomaan kohdelajin metsästykseen koulutetun koiran ja erityistä tapauskohtaista harkintaa, jotta häiriötä tai vahinkoa muille lajeille ei aiheudu. Väärin toteutettuna lisääntymisaikaan toteutettava koiran irti laskeminen voi johtaa siihen, että koira vahingoittaa ja häiritsee pesiviä eläimiä. Pahimmillaan pyynnissä saatetaan rikkoa tällöin useita metsästyslain ja muun lainsäädännön säännöskohtia.

Mustavalkoinen koira haukkuu männyn oksien suojaan pysähtynyttä supikoiraa.
Pintapyynnissä koira pitää haukkumalla supikoiran aloillaan. Kuva: Tommy Arfman

Monet eri rodut sopivia

Supikoiran pintapyynnissä koira haukkumalla pysäyttää supikoiran, jolloin metsästäjällä on mahdollisuus lopettaa se. Pysäyttävinä koirina käytetään monia eri rotuja, mutta yleisesti ottaen sopivimpia ovat suuret pystykorvaiset koirarodut, ajokoirat ja saksanseisojat. Rotua tärkeämpää on koiran pysäyttävän pyynnin työskentelytapa ja kiinnostus supikoirajahtiin. Kun koira ei aja supikoiraa, voidaan pyyntiin käyttää, vastuullisuus huomioiden, kaikkia koirarotuja vuodenajasta riippumatta ilman, että rikotaan metsästyslain 51 § koiran kiinnipitosäännöksiä vastaan.

Koira seisomassa kivellä metsässä.
Seisojarotuja käytetään lähihakuisina koirina pintapyynnissä. Kuva: Tero Salmela

Pintapyyntiin tarkoitetut koirat voidaan karkeasti jakaa toimintatapansa mukaan kahteen ryhmään.

Lähihakuiset koirat

 • Toimivat lyhyellä säteellä omistajastaan.
 • Eduksi, jos eläimestä on tuore havainto, kuten jälki tai näköhavainto. Tuoreesta riistakameran kuvasta alkanut pyynti päätyy todennäköisimmin hyvään lopputulokseen. Esimerkiksi valon avulla pelloilta tapahtuva pyynti on toimiva työtapa.
 • Rajatut alueet, kuten pienet saaret, taajamat ja vilkasliikenteisten väylien läheiset alueet ovat hyviä toimintaympäristöjä tämän tyypin koirille. Tiheän supikoirakannan alueella voi myös vapaa haku tuottaa tulosta.
 • Koiran hallinta on tämän ryhmän etu. Koiran pitäessä yhteyttä ohjaajaansa sen tekemistä voidaan paremmin hallita.
 • Tähän ryhmään voidaan laskea esimerkiksi noutajat, seisojat ja viiriäiskoirat.

Itsenäisesti työskentelevät koirat

 • Tämän ryhmän koirat ovat sitkeitä ja hyvin metsästysviettisiä. Ne ovat usein hyviä jäljestäjiä. Koirat toimivat vanhemmillakin jäljillä tai riistakameran kuvilla. Työ päättyy hyvin usein onnistuneeseen lopputulokseen.
 • Metsästysalueiden tulee olla riittävän suuria. Muut häiriötekijät, kuten laiduneläimet, muut metsästäjät, asutus ja liikenne tulee ottaa huomioon tämän ryhmän koiria käytettäessä. Heikot jäät ovat myös vaaratekijä, kun koira toimii kaukana isännästä.
 • Koirien tulisi olla pysäyttäviä eli ne ilmaisevat saaliin haukulla ja pidättelevät sitä aloillaan, kunnes ohjaaja ilmestyy paikalle lopettamaan eläimen.
 • Koirien on oltava riittävän nopeita ja ärhäköitä pysäyttääkseen supikoiran. Kiinni käyminen ei ole toivottavaa. Tällaisessa tilanteessa supikoira tekeytyy ”kuolleeksi”. Jos ohjaajan saapuminen kestää pitkään, saattaa koira menettää kiinnostuksensa liikkumattomaan eläimeen ja jättää sen. Tällöin saalis usein livistää pakoon.
 • Saaristossa tämä koiraryhmä on tehokas apulainen. Ne käyvät itsenäisesti saaren läpi, jolloin säästyy aikaa.
 • Ryhmän koirilla on laaja haku ja niitä voidaan käyttää niin sanotussa vapaassa haussa.
 • Tähän ryhmään voidaan laskea kuuluvan pystykorvaiset metsästyskoirat ja ajavat rodut.
Varvikon peittämässä metsässä pystykorvainen koira haukkumassa supikoiralle, joka kyyristelee selkäänsä.
Itsenäisesti työskentelevä koira etsii supikoiria laajalta alueelta ja haukkumalla kertoo löydöstään ja pidättelee supikoiraa aloillaan. Kuva: Mikko Toivola

Eri koiraryhmien yhdistely tuo parhaan lopputuloksen. Itsenäisesti työskentelevä koira etsii ja pysäyttää. Tämän jälkeen lähestytään haukkua lähempänä työskentelevällä, ohjattavammalla koiralla, joka ottaa saaliin haltuun ja pidättelee sitä paikallaan, kunnes ohjaaja pääsee paikalle.

Hyvänä esimerkkinä toimivasta yhteiskäytöstä ovat laajat kaislikkoalueet ja tiheät taimikot. Kun supikoiran perässä on pelkästään itsenäisesti työskentelevä koira, saalis saattaa paeta koiran edellä pitkäänkin. Päästämällä nopeita ohjattavampia koiria mukaan työhön luodaan painetta saaliille. Supikoira tulee pois kaislikosta tai koirat saavat sen pysäytettyä. Tämänkaltaisessa työssä koirien on tultava toimeen toistensa kanssa.

Varusteet

Pintapyytäjän perusvarusteiksi riittävät koiran lisäksi laadukas otsavalo, koiratutka sekä lopetusase.

Katso videolta, mistä muistakin varusteista on hyötyä pintapyynnissä:

Lue lisää

Supikoiran pintapyynti (metsastajalehti.fi). Julkaistu 9.9.2020

Supikoiran pintapyynti – tehoa haaskakameraverkostolla (metsastajalehti.fi). Julkaistu 5.9.2023

Pintapyytäjän varustepaketti (metsastajalehti.fi). Julkaistu 5.9.2023