Siirry sisältöön

Vahtiminen haaskalta

Supikoirien vahtimismetsästyksessä eli ”kyttäyspyynnissä” supikoira houkutellaan ruoan tai hajusteiden avulla ennalta valmistellulle haaskalle siten, että metsästäjä voi ampua supikoiran vahtimispaikastaan. Vahtiminen on turvallinen ja tehokas pyyntimuoto erityisesti tiheillä supikoira-alueilla, sillä haaskojen haju houkuttelee supikoiria laajoilta alueilta.

Kyttäyspyynti aloitetaan perinteisesti lumen tultua, kun yöllä on riittävän valoisaa supikoirien ampumiseen. Kuutamokelit ovat erityisen otollista aikaa pyynnille. Pimeys on ollut pitkään yksi pyyntimuodon tehoa rajoittava tekijä, sillä supikoirien liikkumisaktiivisuus painottuu pääsiassa lumettomaan ja lämpimään aikaan. Supikoiran lainsäädännöllinen siirto riistalajista haitalliseksi vieraslajiksi on tuonut tähän helpotusta. Keinovalon ja elektronisten tähtäinlaitteiden käyttö on ollut haitallisten vieraslajien pyynnissä sallittua 1.6.2019 lähtien.

Putkimainen laite, elektroninen tähtäinlaite, puupintaisella pöydällä.
Valoa saa nykyään käyttää supikoiran pyynnissä. Supikoiran ja minkin pyytäminen ei ole enää teknisesti metsästämistä, joten kaikki metsästyslain mukaiset rajoitukset eivät ole voimassa. Kuvassa elektroninen tähtäinlaite.

Lähettävä riistakamera on erinomainen apuväline kyttäyspyynnissä. Riistakameran avulla voidaan selvittää haaskalla kulkevien supikoirien määrä, sekä eläinten suosimat kellonajat. Riistakamera myös helpottaa lumettoman ajan pyyntiä, sillä supikoira voidaan ampua kuvan tulon jälkeen elektronista tähtäinlaitetta tai keinovaloa käyttäen.

Kyttäyspaikka

Lähtökohtaisesti haaska perustetaan aukealle paikalle, kuten pellolle, ja kyttäyspaikka sen laidalle siten, että haaskalle on hyvä näkyvyys. Kyttäyspaikan valinnassa tulee ottaa huomioon turvalliset ampumasektorit ja tausta sekä haaskan aiottu sijainti. Haaskan ja kyttäyspaikan välinen etäisyys luodikolla ammuttaessa on noin 100 m ja haulikolla noin 25 m. Erityisesti luodikolla ammuttaessa matkaa voidaan tarpeen mukaan säädellä lyhyemmäksi tai pidemmäksi paikan ja mahdollisen ihmisen hajun leviämisen riskin mukaan.

Kytiksellä istutaan usein pitkään. Tästä syystä monet suosivat lämmitettyä ja hyvin eristettyä kyttäyssuojaa. Pyynti onnistuu hyvin myös ilman lämmitettävää kytissuojaa, esimerkiksi vahtimalla kevytkojusta tai ladonsuojasta. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia lämpimänä pysymisestä, esimerkiksi sähkökäyttöisen lämpöliivin avulla. Kevytkojujen etuna on joustavuus, ja usean haaskan pitämisen mahdollistaminen: supikoiria pystytään vahtimaan siellä, missä on eniten aktiivisuutta.

Haaskan perustaminen

Haaskan tekeminen kannattaa aloittaa jo loppusyksyllä maan ollessa sula. Haaskan voi toteuttaa monella tavalla. Perinteisesti haaskan teko aloitetaan kaivamalla maahan noin puolen metrin kuoppa, johon haaskamateriaali, kuten riistaeläinten ja kalojen perkuujätteet kaadetaan. Materiaali peitetään maalla ja maan päälle kaadetaan toinen kerros perkuujätettä, joka taas peitetään maalla. Maan pinnalle jätetään hieman haaskamateriaalia lisähoukuttimeksi. Ne kannattaa sitoa kiinni esimerkiksi puutolppaan, jotta haaskalinnut eivät levittele tarpeita ympäriinsä. Haaskaa täydennetään talven mittaan aina tarvittaessa.

Haaskan perustaminen ei ole sallittua metsästysvuokrasopimuksen nojalla, joten perustamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Mikäli haaskalla käytetään sivutuoteasetuksen mukaista haaskamateriaalia, tulee haaskanpidosta ilmoittaa viranomaisille. Lisätietoa aiheesta löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Muistilista:

  • Hanki haaskanpitoon maanomistajan lupa. Metsästysvuokrasopimus ei anna oikeutta haaskanpitoon.
  • Ilmoita haaskanpidosta viranomaisille säädösten mukaisesti.
  • Sijoita haaska riittävän kauas asutuksesta, jotta haaskasta ei aiheudu hajuhaittoja.
  • Siivoa haaska keväällä pois asianmukaisesti.

Pyynnin kulku

Kyttäämään on hyvä mennä viiden-kuuden aikoihin ennen hämärää, mikäli käytössä ei ole riistakameran tuottamaa aikatietoa. Supikoira on pariuskollinen eläin, ja aikuiset supikoirat tulevat haaskalle yleensä yhdessä. Taakse vilkuileva supikoira on merkki siitä, että myös sen kumppani on tulossa. Laukauksen kanssa ei kannata hätiköidä, vaan odottaa supikoiran olevan suoraan kyljittäin ampujaa kohti.

Laukauksen jälkeen paikalle saattaa tulla vielä lisää supikoiria, joten vahtimista on hyvä jatkaa. Aseena käytetään yleisimmin haulikkoa tai luodikkoa, mutta yhdistelmäaseet toimivat myös erinomaisesti.

Lue lisää

Hajupönttö – kyttäyspyyntiä ilman haaskaa (metsastajalehti.fi). Julkaistu 8.7.2021